Obsah

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 1/2019 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška 2/2019 kterou zrušuje vyhlášku obce o čistotě a pořádku ze dne 5.10.1995

Obecně závazná vyhláška 3/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Uhřičice

 

Účinnost

9.7.2019

9.7.2019

 

1.1.2020

1.1.2020

 

1.1.2020

 

 

Obecně závazná vyhláška 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

1.1.2016

Obecně závazná vyhláška  č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Uhřičice

 

Tržní řád

 

Sociální program obce platný od 1.3.2015

 

Ceník za poskytované služby platný od 1.3.2015

 

29.5.2015

 

 

 

11.12.2015

 

1.3.2015

 

1.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

1.1.2013 

 

 

 

24.9.2013

   

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů

 

Vyhláška č. 1/2003 - Požární řád obce

 

Řád ohlašovny požárů

 

20.2.2011
 

 

1. 1. 2011

 

1.5.200327.3.2003

 

   
   


 

 

 

 


 


Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: