Obsah

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

obecně závazná vyhláška o čistotě a pořádku

 

Sociální program obce platný od 1.3.2015

1.1.1996

 

1.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

24.9.2013 

Obecně závazná vyhláška  č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Uhřičice

29.5.2015

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013 

Ceník za poskytované služby Obce Uhřičice  27.8.2012

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

20.2.2011

1. 1. 2011


1. 1. 2011
 

Vyhláška č. 1/2003 - Požární řád obce

1.5.2003

Vyhláška č. 1/1999 - O zřízení a použití účelových fondů pro poskytování úvěru vlastníkům obytných budov a bytů

10.2.1999

Řád ohlašovny požárů
 

27.3.2003

Tržní řád

 

11.12.2015

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: