Obsah

Zajímavosti z kroniky obce Uhřičice

Roku 1540 žena Kuna z Lobodic , která při společném močení konopí hrozila uhřičickým, že zapálí byla v Tovačově právem útrpným postižena. Obce Uhřičice, Lobodice a město Tovačov vedly spor kdo má hradit náklady mučení.

R.1866 Hladová delegace.

Toho roku byla neúroda a hlad. Hanáci vypravili do Vídně k císaři delegaci, která měla vyprosit pomoc. Jejími členy byli Skřipec Antonín z Uhřičic a, Mlčoch z Polkovic a Dudík z Kojetína. Skřipec i Mlčoch byli hanáci jak se patří, vážící přes sto kilo. Při čekání v předpokoji si všiml Skřipec, že se Mlčochovi uvolnila podkůvka na botě a chtěl mu ji utrhnout aby před císařem nedělal ostudu. Skřipec trhl, podkůvka povolila a Mlčoch upadl až zadunělo. Císař vyhlédl ze dveří a ptal se co se děje a kdo jsou. Při audienci pak císař poznamenal, že hlad nebude tak zlý, když hladové reprezentují dvá obři.

Novinový článek z 20. let min.století.
Dobrodruh z Uhřičic. (Doslovné znění.)

Pověstný podplukovník Mikuláš Mlčoch v Praze byl z rozhodnutí ministra obrany degradován na pěšáka a přidělen 13. pěšímu pluku. Ježto je Mlčoch 33letý, opustí svazek armády a bude demobilizován. Mlčoch před válkou sloužil jako nadporučík. Pro milostné pletky prchl z Rakouska do Paříže. V roce 1914 při vypuknutí války přihlásil se do srbské armády a bojoval jako štábní kapitán proti Rakousku. Později se dostal do Ruska kde byl bolševiky zajat a uvězněn. Oženil se s ruskou šlechtičnou. Z vězení dostal se v době zhroucení Rakouska. Prchl z Ruska a dostal se do Prahy, kde se objevil jako major 4.pluku české sibiřské armády. Důvěrou, kterou si dovedl získati, byl Mlčoch jmenován zástupcem pražského posádkového velitele. Za tohoto úřadování provedl několik věcí, které otřásly jeho postavením a vzbudily nedůvěru, tak se účastnil projevu husitských žen i karlínské komunistické konference. Ježto se ukázala jeho příslušnost ke 4. sIbiřskému pluku pochybná, bylo proti Mlčochovi zavedeno čestné řízení. Výsledek byl takový, že byl Mlčoch nyní degradován.

Z kroniky. Za 2.světové války Mlčoch založil v Kojetíně politickou stranu -Zeleného hákového kříže-, společně s Josefem Vavrouchem (z Uhřičic) z čísla 152. Mnoho komunistů doplatilo na jejich přisluhovačskou činnost. Po válce byl Mlčoch státním soudem v Brně odsouzen k trestu smrti oběšením.