Obsah

Současnost obce Uhřičice

Po 15leté integraci do Kojetína se obec v roce 1990 osamostatnila.
Je řízena devítičlenným zastupitelstvem.

Obec je členem:

  • Svazu měst a obcí ČR
  • Sdružení obcí střední Moravy 
  • Mikroregionu střední Haná
  • dobrovolného svazku obcí Povaloví

29.3.1995 byl Uhřičicím Parlamentem České republiky udělen obecní znak a prapor. Zelená barva štítu a tři zlaté klasy znázorňují zemědělský charakter obce a její polohu na úrodné Hané, stříbrný žernov (mlýnský kámen) je atributem sv. Floriána, patrona obce. Červená barva oškrtu je barvou olomouckého arcibiskupství, kterému Uhřičice historicky patřily.

Obec má zpracován Územní plán, strategický plán rozvoje v rámci mikroregionu. Je vybudován vodovod , rekonstruován rozvod el.energie, je plynofikována.

V obci je minimální možnost zaměstnání. Většina obyvatel dojíždí za prací do nejbližších měst. Pět autobusových linek 52 spoji v pracovní dna a 23 o víkendech umožňuje výborné spojení na Olomouc, Kroměříž, Prostějov, Kojetínv (nádraží ČD), Tovačov a Zlín. Na železniční trati Kojetín-Tovačov provozují ČD jen nákladní dopravu.

Uhřičice leží v jižní části okresu Přerov, na pravém břehu řeky Moravy ve vzdálenosti 20 km od okresního města , 200 m nad mořem,na silnici II/437 spojující Olomouc a Prostějov s Kroměříží a Zlínem. Nejbližší město Kojetín je vzdáleno 2 km, přímé autobusové spojení na Kojetín, Kroměříž, Zlín, Olomouc, Tovačov, Prostějov a ČD z Kojetína na Brno, Přerov, Ostravu.

Řeky Morava, Valová, Boleloucký náhon, Strž a lesní rameno Bečvy spolu se zatopeným bývalým pískovištěm, hájek Čvachůvka se studánkou a lány intenzivně obdělávané půdy dodávají krajině mimořádnou zajímavost.

V obci jsou dvě pohostinství, dva obchody se smíšeným zbožím. Lékař, policie a veškeré služby jsou dostupné v Kojetíně.