Obsah

Vzdělávací cíle

Filozofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, rozvíjet péči o děti zdravotně postižené a děti talentované.

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV pod názvem "Rok s kocourkem Matyášem", který výchází z RVP PV.

Kocourek Matyáš je malé kotě, které s dětmi poznává svět, spolu s dětmi roste, až je z něj na konci školního roku dospělý, silný a rozumný kocour. Sám ještě ví o světě velmi málo, tak jako děti. Právě proto se rozhodl prožít s nimi rok v mateřské škole. V průběhu školního roku spolu zažívají dětské radosti, trápení, hrají si, ale také se učí pracovat a poznávat svět kolem sebe.

Na ŠVP PV navazuje TVP PV který tvoří motivační básničky, fotografie, pracovní listya další činnosti. ŠVP PV je doplněn doplňkovými projekty:

  1. Ekologická výchova v MŠ - "Sedm barev duhy", tento projekt se uskutečňuje jedenkrát za 14 dní pod vedením učitelky MŠ. Ekologická výchova – pod vedením Bc.Jany  Bradnové  1x za měsíc pod názvem „Vesmír“
  2. Program "Chytré dítě" zaměřený na seznamování dětí s počítačem. Angličtina pro předškoláky – pod vedením p. učitelky Šárky Indrákové z MŠ Polkovice 2x za týden
  3. Rozšířená hudební výchova ve spolupráci se ZUŠ Kojetín pod vedením p.učitelky Věry Vilímkové 1x týdně