Obsah

Policie

Dne 7. ledna 2011 byl odeslán na adresu obce dopis pana rady plk. JUDr. Martina Lebdušky, vedoucího územního odboru PČR Přerov, ve kterém nás oslovuje a žádá o spolupráci při zařazení webového odkazu Územního odboru Policie České republiky Přerov na stránky naší obce. Tuto nabídku činí z odůvodněním nárůstu zájmu občanů o tuto službu. Na odkazu Policie ČR naleznou občané konkrétní obvodní oddělení, pod které územně spadají, včetně přímých kontaktů na vedoucí jednotlivých oddělení nebo na policistu s územní odpovědností za danou lokalitu či obec. Mohou zde najít mimo základních údajů a informací o územním odboru také kontakty na specializované útvary Policie ČR, realizované projekty a zpravodajství z našeho regionu.

Zde je odkaz na webovou adresu:

http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx

policie