Obsah

Památky

Socha svatého Floriána - hodnotné barokní sousoší, dílo olomouckého sochaře Antonína Heinze z r. 1742 umístěná na mohutném, reliéfy zdobeném podstavci. Stojí na návsi. Restaurována v r. 1995.

Barokní boží muka se zobrazením sv. Floriána a křtu Ježíšova při silnici na Kojetín.

Kříže z roku 1797, 1876,1891, 1908.

Kamenná busta J.A.Komenského, dílo Jaroslava Úprky je umístěna na budově školy.

Technická památka - zhybka, křížení řeky Valové a Bolelouckého náhonu 500 m severně od obce, kdy pod řekou Valovou podtéká betonovým tunelem Boleloucký mlýnský náhon. Z dobových materiálů vyplývá, že je to dílo stavební firmy Pittel Brausewetter a že práce byly realizovány v hodnotě 50.000 K a dokončeny v listopadu 1908.

100 let od vybudování Sifonu

100 let od vybudování Sifonu

Na vodní dílo má už tedy úctyhodný věk a my můžeme být právem hrdí na práci našich předků. Můžeme se také těšit z toho, že nám stále slouží. Můžeme ho jezdit obdivovat a můžeme ho také ukazovat turistům nebo jiným návštěvníkům. Ti budou zas a znova nevěřícně kroutit hlavou nad podivností a zvláštností stavby a nad tím odkud vlastně ta voda teče a kam.

Chtěli bychom Vám při této příležitosti nabídnout článek našeho občana pana Bohumila Kyselého. Ten o této stavbě shromáždil informace, které budou pro návštěvníky stránek obce jistě zajímavé.
Celý článek si můžete přečíst zde.