Uhřičice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 1/2019 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška 2/2019 kterou zrušuje vyhlášku obce o čistotě a pořádku ze dne 5.10.1995

Obecně závazná vyháška za místní poplatek ze psů Typ: PDF dokument, Velikost: 274.8 kB

Obecně závazná vyhláška obce Uhřičice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Typ: PDF dokument, Velikost: 278.89 kB

Obecně závazná vyhláška 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Uhřičice

 

Účinnost

9.7.2019

9.7.2019

 

1.1.2024

1.1.2024

 

1.1.2020

 

Tržní řád

Sociální program obce Uhřičice platný od 1.1.2023 (1.29 MB)

Ceník za poskytované služby (960.31 kB)

 

11.12.2015

1.1.2023

1.1.2023

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

24.9.2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Požární řád obce Uhřičice (435.6 kB)

 

 

20.2.2011
 

13.7.2023

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: