Uhřičice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 1/2019 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška 2/2019 kterou zrušuje vyhlášku obce o čistotě a pořádku ze dne 5.10.1995

Obecně závazná vyhláška 3/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Uhřičice č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (2.78 MB)

Obecně závazná vyhláška 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Uhřičice

 

Účinnost

9.7.2019

9.7.2019

 

1.1.2020

1.1.2022

 

1.1.2020

 

Tržní řád

Sociální program obce Uhřičice platný od 1.1.2023 (1.29 MB)

Ceník za poskytované služby (960.31 kB)

 

11.12.2015

1.1.2023

1.1.2023

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

24.9.2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č. 1/2003 - Požární řád obce

Řád ohlašovny požárů

 

20.2.2011
 

1.5.2003

27.3.2003

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: