Uhřičice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 1/2019 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška 2/2019 kterou zrušuje vyhlášku obce o čistotě a pořádku ze dne 5.10.1995

Obecně závazná vyhláška 3/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Uhřičice

 

Účinnost

9.7.2019

9.7.2019

 

1.1.2020

1.1.2020

 

1.1.2020

 

 

Obecně závazná vyhláška 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

1.1.2016

Obecně závazná vyhláška  č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Uhřičice

 

Tržní řád

 

Sociální program obce Uhřičice (907.21 kB)

 

Ceník za poskytované služby (777.77 kB)

 

29.5.2015

 

 

 

11.12.2015

 

1.4.2021

 

1.4.2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

1.1.2013 

 

 

 

24.9.2013

   

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů

 

Vyhláška č. 1/2003 - Požární řád obce

 

Řád ohlašovny požárů

 

20.2.2011
 

 

1. 1. 2011

 

1.5.200327.3.2003

 

   
   


 

 

 

 


 


Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: