Obsah

Průběžně doplňované dostupné informace k tématu Koronavirus COVID-19 

aktuální informace ohledně pandemie COVID-19 najdete na následujícím odkazu:

http://www.covid.gov.cz

 

Z důvodu omezení pohybu občanů mezi okresy přikládáme vzorové formuláře pro cesty mimo okres ke stažení a vyplnění

 

čestné prohlášení pro opuštění okresu (16.37 kB)

formuláře pro cesty mimo okres (19.42 kB)

 

 

4.11.2020

Aktuální informace o platných opatřeních naleznete na tomto odkaze: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Případně na webových stránkách www.krajpomaha.cz

 

aktuální mapy o počtech nakažených naleznete na odkaze https://www.krajpomaha.cz/aktualne/detailni-prehledy-aktualniho-poctu-nakazenych-v-olomouckem-kraji

 

 

 

20.5.2020

aktuální informace k platným omezením naleznete na následujícim odkazu:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

případně na:

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

odkazy na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejněná v období  15. - 19. 5. 2020 na webu MZDR.

oblast školství

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-od-18.-5.-do-25.-5.-2020.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

oblast sociální

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-provozu-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-od-18.-5.-do-25.-5.-2020.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-v%C5%A1em-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-k-p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-nov%C3%BDch-klient%C5%AF-a-jejich-testov%C3%A1n%C3%AD-na-SARS-CoV-2-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020.pdf

oblast zdravotnictví

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Zru%C5%A1en%C3%AD-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-9.-4.-2020-k-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-OVM-a-SO.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Zru%C5%A1en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-obecn%C3%A9-povahy-ze-dne-16.-3.-2020-k-omezen%C3%AD-prov%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD-zdravotn%C3%ADch-v%C3%BDkon%C5%AF-v-r%C3%A1mci-pl%C3%A1novan%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A9-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

oblast shromažďování osob

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-100-osob-od-18.-5.-do-do-25.-5.-2020.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-300-osob-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

oblast užívání ochranných prostředků

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-19.-5.-2020.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

oblast ubytování a stravování

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C3%BAprava-podm%C3%ADnek-provozu-stravovac%C3%ADch-a-ubytovac%C3%ADch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-od-18.-5.-do-25.-5.-2020.pdf

 

oblast přechodu státních hranic

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-od-18.-5.-2020.pdf

 

oblast služeb

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-provozoven-a-provoz%C5%AF-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

výkladový materiál k uvolněním platným od 25.5.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf

 

podmínky k letním táborům a dětským rekreacím

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf

 

19.5.2020

tábory

zrušení MO ze dne 9.4.2020

Mimořádné opatření - hromadné akce

Mimořádné opatření - stravovací a ubytovací provozy

Mimořádné opatření - provoz škol

Mimořádné opatření - sociální služby

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice

 

7.4.2020

zrušení mimořádného opatření

ukončení mimořádného opatření - CZech point

maloobchodní prodej - opatření

omezení pohybu osob - úprava

nařízení k vyčlenění lůžek v krajích

 

25.3.2020

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ikona souborudoporučuje všem osobám nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro vlastní potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami.

ikona souboruDoporučení MZČR k používání některých ochranných prostředků.

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) ukládejte svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) do pytlů a zavázané pytle odkládejte výhradně do směsného komunálního odpadu! Speciální postup pro odvoz takového odpadu není městem stanoven. Státní zdravotní ústav vydal ikona souborudoporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

ikona souboruMimořádné opatření MZČR o volném pohybu osob od 24.3. do 1.4.2020 - na veřejných místech spolu max 2 osoby a 2m odstup od ostatních.

 

24.3.2020

nařízení mimořádného opatření při epidemii vydané KHS Olomouckého kraje

 

22.3.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem

 

pravidla pro likvidaci roušek

 

usesení krizového štábu Olomouckého kraje - doporučený postup na provedení rychlotestu na Covid-19

 

20.3.2020

usnesení vlády České repubilky o přijetí krizového opatření

mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR - prodejní doba pro seniory

 

19.3.2020

Pobočky České pošty od 19. března 2020 do odvolání zavřou nejpozději v 16 hodin a ruší se víkendový provoz všech poboček. Tak jako ostatní obchody budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Dále přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí - Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie, protože nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí a požádala veřejnost, aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.

odkaz na nové internetové stránky www.krajpomaha.cz, což je
zdroj oficiálních informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji.
Stránky zřídil Krajský úřad Olomouckého kraje a budou průběžně
aktualizovány

usnesení vlády České repubilky o přijetí krizového opatření - povinné nošení roušek

 

 

18.3.2020

rozhodnutí zákaz vstupu bez roušek

nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv

usnesení vlády České repubilky o přijetí krizového opatření

 

16.03.2020

Usnesení vlády k ikona souboruOmezeni-pohybu-osob.pdf

 

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

 

opatření - dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření

 

opatření krajské hygienické stanice v Olomouci k zamezení dalšího šíření epidemie

 

14.03.2020

Podrobnější rozcestník v kontextu s koronavirem publikovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu

Usnesesení vlády ze dne 14.03.2020 - uzavření dalších prodejen a provozoven

 

13.03.2020

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření publikované ve sbírce zákonů:

ikona souborusb030-20-AK.pdf.pdf

ikona souborusb031_20.pdf

 

Jednotlivá opatření vydaná po vyhlášení nouzového stavu z 12.03.2020

ikona souboru200312_Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1.pdf

ikona souboru200312_Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf

ikona souboru200312_Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf

ikona souboru200312_Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1.pdf

ikona souboru200312_Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave_1.pdf

 

 

12.03.2020

Nové webové stránky Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru

 

V návaznosti na vyhlášení stavu nouze vláda vyhlásila také další konkrétní opatření, která mají přispět k prevenci šíření koronaviru. Jejich úplné znění je dostupné ze stránek vlády ČR.

Stručné informace: S účinností od 13. března 2020 od 6:00 hodin zakázala až do odvolání všechny veřejné a soukromé kulturní, sportovní, společenské, náboženské, vzdělávací a další akce s účastí přesahující ve stejný čas počet 30 osob. Zákaz se týká mimo jiné i trhů, poutí, slavností či ochutnávek. Ke stejnému termínu vláda zakázala i činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Od 20:00 téhož dne začíná platit zákaz vstupu veřejnosti do provozoven stravovacích služeb. Bude platit každý den vždy od 20:00 do 6:00 druhého dne.

Od pátku 13. března od 6.00 byl vyhlášen i zákaz vstupu veřejnosti do posiloven, koupališť, wellnes služeb či saun, ale také do veřejných knihoven a galerií.
Přísná opatření zavádí vláda i na státních hranicích. S účinností od 14. března 2020 zakázala vstup na území České republiky pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, pokud vstup těchto cizinců není v zájmu České republiky. Zároveň zastavila příjem všech žádostí o víza a přerušila řízení u již podaných.
Vláda také upravila již platný zákaz školní docházky. Kromě základních, středních a vysokých škol se zákaz přítomnosti osob na vzdělávání bude týkat od pátku 13. března i základního uměleckého vzdělávání v uměleckých školách a jazykového vzdělávání v jazykových školách pořádaného podle zákona o státní sociální podpoře, denních jazykových kurzech, ale zakázány také budou i zájmové kroužky, školní soutěže a přehlídky. Zdroj: parlamentnilisty.cz

 

Vláda vyhlásila nouzový stav v zemi. Platit začal od 14:00 po dobu 30 dnů.

ikona souboruUsneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf

 

Dočasné omezení provozu autobusové dopravy v souvislosti s uzavřením škol. Olomoucký kraj přistoupil k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 13. března přejdou do režimu jarních prázdnin.

https://www.olkraj.cz/mimoradna-opatreni-docasne-omezi-provoz-autobusove-dopravy-aktuality-9584.html

 

ikona souboru200310_Česká pošta_Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru.docx

 

10.03.2020

ikona souboruMimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-.pdf

ikona souboruMimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf

 

 

09.03.2020

ikona souboruMimořádné_OOP_-_prodej_osobních_ochranných_prostředků_třídy_FFP3_06032020.pdf

ikona souboruMimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky.pdf

ikona souboruUkončení_mimořádného_OOP_-_výjimka_pro_pracující_v_dopravě_07032020.pdf

ikona souboruMimořádné_OOP_-_zastavení_příjmu_žádostí_o_víza_Irán_7_3_2020.pdf

ikona souboruMimořádné_opatření_-_zákaz_návštěv_ve_zdravotnických_zařízeních.pdf

 

04.03.2020

ikona souboruMimořádné opatření shromáždění osob 5000 vydáno 04032020.pdf

ikona souboruKHSOL_hlaseni_hromadne_AKCE_NAD_5000_osob_denne.xlsx

 

03.03.2020

ikona souboruDoporučení MZd a MPSV z 3.3.2020 k omezení návštěv soc. a zdrav. zařízení

 

02.03.2020
ikona souboruDalší doporučení a pokyny vydané Olomouckým krajem 2.3.2020 při příjezdu z Itálie nebo pokud jste byli v těsném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění novým koronavirem.

 

Rychlé odkazy:

Tiskové zprávy MPSV ČR.

Novinky Ministerstva zdravotnictví ČR.

Aktuality Státního zdravotního ústavu

Aktuality České správy sociálního zabezpečení

 

01.03.2020

Ode dne 1.3.2020 je pro veřejnost v souvislosti s onemocněním SARS-CoV 2019 zřízena informační linka KHS OLK

tel. +420 585 719 719 s provozem od 9.00 do 19.00 hodin denně do odvolání