Obec Uhřičice

Vítejte na oficiálních stránkách obce.

Dotace na pořízení osobních ochranných pomůcek hasičům

Název dotačního programu: Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014

Účel poskytnutí příspěvku: Částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Byl zakoupen prostředek pro záchranu a evakuaci – žebřík, dále jedna ochranná přilba, jeden zásahový oblek a jedny zásahové rukavice.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2014
Celkové náklady projektu: 22 504,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 8 000,-Kč

Dotace na pořízení osobních ochranných pomůcek hasičům

Název dotačního programu: Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013

Účel poskytnutí příspěvku: Částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Byly nakoupeny osobní ochranné pomůcky členům jednotky, jako jsou pracovní stejnokroje, svítilny, držáky na svítilny, zásahová obuv a rukavice

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2013

Celkové náklady projektu: 30 662,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 15 000,-Kč

Obnova sochy sv. Floriána v Uhřičicích

Název projektu: Obnova sochy sv. Floriána v Uhřičicích

Obnova sochy byla provedena v roce 2012 s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z programu.
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

Celkové náklady obnovy: 180 000,- Kč

Příspěvek Ministerstva kultury:138 000,-Kč

Název projektu: Obnova sochy sv. Floriána v Uhřičicích

Oprava sociálního zařízení v budově Obecního úřadu Uhřičice

Název projektu: Oprava sociálního zařízení v budově Obecního úřadu Uhřičice

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012

Celkové náklady projektu: 442 000,-Kč
Příspěvek Olomouckého kraje: 221 000,-Kč

Dětské hřiště Uhřičice

Dětské hřiště Uhřičice bylo postaveno v roce 2012
za pomoci dotace Ministerstva pro místní rozvoj, která činila 280 350,- Kč. 

Náklady Obce Uhřičice na výstavbu hřiště činily 120 150,- Kč
Celkové náklady na výstavbu hřiště činily 400 500,- Kč

Náprava  povodňových škod, jaro 2010

„Zaplaceno z Fondu solidarity EU – Náprava  povodňových škod, jaro 2010“

1. Postřik proti komárům – celkové náklady 53 200,- Kč
2. Odstranění bahna z polních cest – celkové náklady 34 764,- Kč
3. Bagrování a čištění kanalizačních kanálů – celkové náklady 291 972,- Kč
4. Úprava terénu kolem kanalizačních příkop – celkové náklady 10 800,- Kč

Obec získala dotaci na

Nákup vybavení sboru dobrovolných hasičů

 

3. 6. Tamara

Zítra: Dalibor
uhricice_obr.jpg
 

Návštěvnost stránek

078335
Obec Uhřičice